Изкупуване на индустриален коноп

Изкупуване на индустриален коноп

Ние от БАЛКАН КАНАБИС СИЙД ЕНД КОНСУЛТИНГ работим с дванадесет от най-големите компании за канабис в Европа. Това ни дава права и квоти на база на партньорските ни отношения с тези компании – да подписваме договори, предлагаме оферти и да изкупуваме преработени суровини и крайни продукти.
Поради това, че в България преработката на коноп е забранена, през последните три години, ние намерихме варианти за преработване в Италия, Швейцария и Северна Македония. В тези страни ние сме подписали договори с едни от най-големите преработватели, разполагащи с необходимата техника и капацитет за качествена преработка на вашата продукция.

За да ви предложим изкупуване на индустриален коноп, ни е необходимо да подпишем персонален договор с вас, който ви обвързва с това, че трябва да изпълните всички наши изисквания за качество.

Няколко от задължителните условия за подписване на договор за изкупуване на вашата продукция са:

Закупуване на семена от нашата листа. (Това ви гарантира високо качество при правилно отглеждане)
Използване на нашите документални консултации( Това ви гарантира липса на пропуски в документалния поток)
Използване на нашите агро-технически консултации(Това ви гарантира правилно отглеждане)
Преработка и пакетиране при наши партньори ( Това ви гарантира липса на забавяне и качество на крайния продукт)

Това са основните ни изисквания, като, при интерес, ще ви бъде предоставен персонален договор с конкретни и ясни параметри и числа. В договора, ние ще се задължим да изкупим вашата стока, до определено количество (ако отговаря на стандартите за качество описани в договора). След като вашия краен продукт стане факт ,от него се изпращат мостри до всички наши партнъори в чужбина и на база на резултатите ,ние ще ви изпратим окончателна оферта и ,ако ви удовлетвори, пристъпваме към финализиране на сделката.

bg