Агротехнически консултации за канабис

Агротехнически консултации за отглеждане на канабис

Ние градим нашата репутация въз основа на голям професионален опит в този отрасъл. Разполагаме с международен екип от гроуъри с многогодишна практика в отглеждането на коноп в различни страни. Екипът ни е готов да ви предложи професионални консултации за отглеждане на канабис. Ние ще ви съдействаме във всички фази на отглеждането на вашата продукция от подготовка на почвата, през отглеждане, прибиране и сушене, до преработката на готовата продукция в чужбина. На всеки наш клиент предоставяме персонален договор, с който гарантираме качеството на извършваните от нас дейности.

Всичко е възможно с подходящата консултация!

Присъствие на гроуър 24/7.
Програми за борба с вредители
Ежеседмично или ежемесечно посещение на мастър гроуър.
Технически съвети за използване на максимален капацитет на вашия обект.
Консултация за избор на точните семена от нашата листа, в зависимост от условията на вашия обект.
Индивидуални планове за прибиране и сушене.
Проби на почвата
Периодични анализи за THC,CBD и CBG
Листни проби от растенията
Намиране на фирми подизпълнители за всички дейности на вашия обект.
Програма за торене
Преработка и пакетиране на готовата продукция в Италия, Швейцария и Северна Македония.
Програма за обогатяване на почвата

Документални консултации за отглеждане и продажба на канабис

Във сферата на консултантските услуги наши партньори са две от най-реномираните консултантски компании на балканския полуостров. За вашите желания и нужди ще работи екип от консултанти печелили множество награди в България и чужбина. Ще получите професионално и навременно решение на всеки един ваш проблем. От нашата практика знаем, че повечето производители запленени от работата в обекта забравят и изпускат важни части от отчитането на работата си, като производители на индустриален коноп пред различни държавни институции. Поради тази причина, ние ви предлагаме различни услуги ,които ви спестяват проблеми, по време на вашата работа.

 

А те са именно:

Консултации при подаване на документи за разрешително за отглеждане на коноп.
Подготовка и превод на всички документи на вашата продукция в рамките на ЕС, Швейцария и Северна Македония.
Ежемесечна грижа за подаване на всички документи и справки към институциите в Република България.
Бизнес планове
Подготовка и превод на документи за износ
Счетоводно обслужване
bg